Stiefoudercoaching

Een harmonieus samengesteld gezin vormen is een hele opgave, maar zeker niet onmogelijk. Gelukkig is er steeds meer over bekend. En dit kan helpen om het juiste te doen. In een samengesteld gezin of liever nog een stiefstysteem spelen hele andere dynamieken dan in een kerngezin. Een stiefstysteem (mooi beschreven in het boek: De mijne zijn de liefste) is gebouwd op een fundament van rouw en bestaat uit de brokstukken van een of meerdere gezinnen, maar vaak ook op eerdere verliezen uit het leven. Vaak krijgen de kinderen de schuld als eens stiefstysteem niet loopt, terwijl die verantwoordelijkheid niet bij hen ligt. Zij spiegelen ons als volwassenen, wat er in onszelf leeft. Als we deze spiegel gebruiken voor onze eigen ontwikkeling, kan dit bijdragen aan een steviger fundament voor het nieuwe stiefsysteem.