Conflictcoaching

Bij conflictcoaching kijken we samen naar welke invloed je zelf kunt hebben op het conflict. Welke conflictstijl hanteer je zelf, en welk effect heeft dat op de andere partij? Samen gaan we het conflict analyseren, afpellen zeg ik vaak. Hierbij krijg je een beter inzicht in wat er werkelijk speelt. Daarnaast leer je vaardigheden om positief te kunnen beïnvloeden, het conflict een positieve kant op te sturen. We bespreken het gewenste resultaat en we bekijken hoe je dat het beste kunt bereiken. Ik kan je ook bijstaan in een gesprek met de andere partij.