Relatiecoaching- en scheidingscoaching

 

In 2017 ben ik begonnen als scheidingscoach, en wat kwam er op mijn pad.. vragen over relatiecoaching. Dit heb ik inmiddels toe kunnen voegen aan mijn pakket. En het voelt heel kloppend om beide te kunnen bieden. Vaak is er eerst twijfel of een relatie nog te redden is of niet. Dan is het mooi om hier eerst op in te kunnen steken. Mocht de relatie niet te redden zijn, dan is er in veel gevallen wel al een basis gelegd om de relatie netjes af te ronden. En hiermee een akelige vechtscheiding te voorkomen.

Relatiecoaching is er voor iedere relatie, het helpt iedere relatie verder. Soms is er helemaal geen sprake van ruzie, maar hopen zich toch onderhuids dingen op. Om hierover te leren praten kan veel opluchting geven en de relatie in basis gezond houden. Noem het een relatie APK. Is er al sprake van relatieproblemen dan is het zaak om verder te kijken naar de onderliggende oorzaak hiervan. Jullie leren open en eerlijk te communiceren met elkaar, elkaar te begrijpen en de emotionele binding te versterken. Dit is een goede basis om de problemen die er spelen aan te pakken.

Scheidingscoaching is er voor iedereen die aandacht wil geven aan de emotionele kant van de scheiding. Hoe blijf je staande in alles wat je overkomt, hoe krijg je meer inzicht in de emoties. Ik noem het vaak je scheiding leren begrijpen. Hoe ga je om met het rouwproces wat je
overkomt. Hoe kun je het relatieverleden goed afhechten, welke waardevolle lessen zitten hierin en wat is er nodig om bij een eventuele nieuwe relatie de juiste aanpak te kiezen. Ook krijg je 
communicatievaardigheden en conflicthantering aangereikt. Daarnaast is er aandacht voor wat een scheiding betekent voor de kinderen en hoe je ze hier goed in kunt begeleiden. 

Voor kinderen is een scheiding een ingrijpende gebeurtenis. Aan sommige kinderen merk je niet zoveel. Juist dan is het ook zaak om alert te zijn. Andere kinderen vallen misschien terug in gedrag of zijn verschrikkelijk boos en onhandelbaar. Of juist heel lief, in de hoop dat jullie weer bij elkaar komen. Een kind verdient oprechte aandacht tijdens een scheiding. Ik speel vaak het mattenspel met kinderen. Ik krijg dan op een laagdrempelige manier in beeld hoe het kind de scheiding ervaart. Kinderen voelen zich vaak opgelucht als ze dit gespeeld hebben. Voor de ouders heb ik naderhand tips hoe ze hun kind goed kunnen begeleiden. 

Een harmonieus samengesteld gezin vormen is een hele opgave, maar zeker niet onmogelijk. Gelukkig is er steeds meer over bekend. En dit kan helpen om het juiste te doen. In een samengesteld gezin of liever nog een stiefstysteem spelen hele andere dynamieken dan in een kerngezin. Een stiefstysteem (mooi beschreven in het boek: De mijn zijn de liefste) is gebouwd op een fundament van rouw en bestaat uit de brokstukken van een of meerdere gezinnen, maar vaak ook op eerdere verliezen uit het leven. Vaak krijgen de kinderen de schuld als eens stiefstysteem niet loopt, terwijl die verantwoordelijkheid niet bij hen ligt. Zij spiegelen ons als volwassenen, wat er in onszelf leeft. Als we deze spiegel gebruiken voor onze eigen ontwikkeling, kan dit bijdragen aan een steviger fundament voor het nieuwe stiefsysteem.

Bij conflictcoaching kijken we samen naar welke invloed je zelf kunt hebben op het conflict. Welke conflictstijl hanteer je zelf, en welk effect heeft dat op de andere partij? Samen gaan we het conflict analyseren, afpellen zeg ik vaak. Hierbij krijg je een beter inzicht in wat er werkelijk speelt. Daarnaast leer je vaardigheden om positief te kunnen beïnvloeden, het conflict een positieve kant op te sturen. We bespreken het gewenste resultaat en we bekijken hoe je dat het beste kunt bereiken. Ik kan je ook bijstaan in een gesprek met de andere partij.