Professioneel Mentorschap

Professioneel mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel voor mensen die niet goed voor hun eigen zorgbelangen kunnen opkomen. Een mentor wordt ingezet als niemand in de nabije omgeving van de cliënt deze belangen kan behartigen en wordt aangesteld door de rechter.
Een mentor behartigt de persoonlijke, niet-financiële belangen. Wij staan naast de cliënt en kijken wat de behoefte is op zorggebied. We zijn aanwezig bij gesprekken met de zorgaanbieder, leggen het medische beleid vast samen met de arts, bespreken het zorgplan en controleren of de doelen hieruit worden behaald. Een mentor heeft een regiefunctie en zet in op de kwaliteit van de zorg én leven voor de cliënt.

Zie voor verdere informatie www.mentorschapwolvega.nl