Opleidingsadvies

Als opleidingsadviseur kan ik bedrijven helpen om opleidingsbeleid op een pragmatische manier vorm te geven. Ook ben ik in staat om de opleidingsnoodzaak in kaart te brengen aan de hand van een behoefte onderzoek en een taakanalyse. Dit kan ik vertalen in een ontwerpvoorstel dat aansluit bij de opleidingsvraag en de doelgroep. Ook kan ik adviseren over de inkoop van opleidingen met oog voor het rendement op leren. Dit hele proces kan ik aansturen van ontwerp tot uitvoering.

Mijn passie voor leren en ontwikkelen binnen organisaties heb ik ontdekt in de ambulancezorg. Bij één van mijn huidige opdrachtgevers adviseer ik momenteel op strategisch opleidingsbeleid en ontwerp en ontwikkel ik leertrajecten voor crisisfunctionarissen.