Partners

Ik werk graag met andere professionals samen. Elkaar versterken en scherp houden is belangrijk! Binnen deze samenwerkingsverbanden houden we ook intervisie, om zelf ook te blijven groeien in het vak. Als u ook wil samenwerken neem dan contact met mij op.

De Omslag Maken

De Omslag Maken is onder andere zorgaanbieder voor verschillende gemeentes. Ik ben onderaannemer van de Omslag Maken en in deze hoedanigheid voer ik verschillende WMO coach- en begeleidingstrajecten uit.

Scheiden op de Werkvloer

Brechje van Geenen heeft een aantal jaren geleden Scheiden op de Werkvloer opgericht. Na het voltooien van mijn opleiding tot scheidingscoach zijn we samen verder gegaan. We delen dezelfde visie op de werkende ouder in scheiding. Het is goed dat hier meer aandacht voor komt.  

Support on the Job

John Schuurman heeft vanuit zijn passie Support on the Job opgericht. Vanuit mijn eigen achtergrond in de zorg, vind ik het fijn mensen in de zorg te coachen. Je spreekt dezelfde taal! 

Binnenkort meer informatie