Algemene voorwaarden

  1. Vos-Coaching heeft integriteit hoog in het vaandel staan. Ik ben ervaren in diverse vormen van coaching, training en opleidingsadvies. Mijn intentie is altijd om veilig de gewenste verandering met elkaar tot stand te brengen.
  2. Vos-Coaching garandeert dat alles wat in persoonlijk vertrouwen gedeeld wordt, met het grootste respect en vertrouwen wordt behandeld. Ik hanteer hierin een zwijgplicht. Niets wordt naar buiten gebracht of besproken met derden zonder toestemming van cliënt of opdrachtgever.
  3. De Algemene voorwaarden van Vos-Coaching zijn van toepassing op ieder traject. U kunt de volledige versie van deze voorwaarden vinden op onze website. ( download PDF)
  4. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Vos-Coaching aan te geven wijze en in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Download hier de algemene voorwaarden